Endoskopi:
Endoskopi kan være en stor hjælp ved længerevarende hoste/luftvejsinfektion, til at hjælpe med at skelne mellem en infektion, irritation og allergi (astma). Derved kan behandlingen målrettes mod problemet.
Kan ligeledes bruges til at vurdere de øvre luftveje, den bløde gane, luftposerne og strubehovedet.

Gastroskopi:
Anvendes ved mistanke om mavesår. Skal være fastet før der kan laves en komplet undersøgelse af mavesækken.
Symptomer på mavesår kan være uspecifikke, såsom nedsat appetit, gentagne tilfælde af kolik, vægttab mm. Da disse symptomer også kan skyldes andre lidelser, er endoskopi af mavesækken en forholdsvis simpel undersøgelse til at af- eller bekræfte mistanken.
Behandling af mavesår er forholdvis dyrt, og derfor vil en undersøgelse oftest være at foretrække ved mistanke, inden behandling iværksættes.