Kastration på stående hest, som er vores standard praksis, forudsætter at begge testikler er til stede i pungen.

Procedure: Det første dyrlægen gør, er at mærke efter to testikler. Herefter gives hesten noget beroligende, hvorefter den vaskes og lokalbedøves. Derefter vaskes endnu en gang, hvorefter der kastreres. Efter blotlæggelse af testikler og sædstreng foretages kastrationen med tænger, som knuser sædstrengen og blodkarrene. Tængerne skal sidde på sædstrengen i 10 minutter, og kan derefter fjernes uden der skal syes. De to sår der er lavet i pungen syes heller ikke, da det er vigtigt at den sårvæske der bliver dannet bagefter kan komme ud.
Derfor er motion også vigtigt for den nykastrerede hest, da det er med til at holde sårene åbne og mindske hævelse. En vis hævelse må dog forventes, og anses for normalt.