Blodprøver: Vha. blodprøver kan niveauet af røde og hvide blodlegemer, nyre-, lever- og muskelværdier og meget andet vurderes.

Dyrkning: Ved en svaberprøve fra luftveje, sår, livmoder mv., kan en dyrkning afgøre hvorvidt der er bakterier tilstede og i så fald, hvilke bakterier der er tale om. Derudover laves der en resistensundersøgelse for at finde ud af hvilke typer antibiotika der er effektive mod den pågældende bakterie. På den måde er det muligt at behandle effektivt mod den specifikke bakterie.

Biopsi: Ved hudforandringer af længere varighed, kan en biopsi være med til at afgøre hvilken forandring der er tale om, og derved hjælpe til en målrettet behandling.